Search

Welkom op de website van

“Basisschool de Waterlelie”

 

 

De Waterlelie is een openbare school en wij staan volledig achter de doelstellingen van het openbaar onderwijs. Bij ons wordt een ieder, ongeacht afkomst of levensbeschouwing, in zijn waarde gelaten, bestaat er tolerantie ten opzichte van andere meningen en wordt een ieder met respect tegemoet getreden. Onze belangrijkste opdracht is de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst.

Kalender

Start EventEinde EventTitel
5-12-2016 08:30 5-12-2016 12:00 Bezoek Sint
22-12-2016 12:00 22-12-2016 15:15 Hoge Prioriteit Kinderen om 12.00 uur vrij
22-12-2016 17:00 22-12-2016 18:00 Kerstdiner
23-12-2016 12:00 23-12-2016 15:15 Hoge Prioriteit Kinderen om 12.00 uur vrij
26-12-2016 00:00 Kerstvakantie
2-1-2017 00:00 Kerstvakantie
16-1-2017 08:15 20-1-2017 15:15 Cito toetsen
23-1-2017 08:30 27-1-2017 15:15 Cito toetsen
1-2-2017 11:30 1-2-2017 12:15 Toneel groep 1 t/m 3
3-2-2017 13:45 3-2-2017 15:15 Toneel groep 4 t/m 8