Search

Welkom op de website van

“Basisschool de Waterlelie”

 

 

De Waterlelie is een openbare school en wij staan volledig achter de doelstellingen van het openbaar onderwijs. Bij ons wordt een ieder, ongeacht afkomst of levensbeschouwing, in zijn waarde gelaten, bestaat er tolerantie ten opzichte van andere meningen en wordt een ieder met respect tegemoet getreden. Onze belangrijkste opdracht is de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst.

Kalender

Start EventEinde EventTitel
27-10-2016 12:00 27-10-2016 15:15 Hoge Prioriteit Studiemiddag kinderen 's middags vrij
7-11-2016 12:00 7-11-2016 15:15 Hoge Prioriteit Adrillen 's middags vrij
9-11-2016 18:00 9-11-2016 19:00 Lichtjes avond
10-11-2016 08:30 10-11-2016 10:00 Schoolontbijt
11-11-2016 00:00 11-11-2016 00:00 Sint Maarten
16-11-2016 08:30 16-11-2016 12:15 Hoge Prioriteit Studiedag kinderen vrij
23-11-2016 11:15 23-11-2016 12:15 Toneel groep 1 t/m 4
25-11-2016 14:00 25-11-2016 15:15 Toneel groep 5 t/m 8
22-12-2016 17:00 22-12-2016 18:00 Kerstdiner
26-12-2016 00:00 Kerstvakantie