Search

Welkom op de website van

“Basisschool de Waterlelie”

 

 

De Waterlelie is een openbare school en wij staan volledig achter de doelstellingen van het openbaar onderwijs. Bij ons wordt een ieder, ongeacht afkomst of levensbeschouwing, in zijn waarde gelaten, bestaat er tolerantie ten opzichte van andere meningen en wordt een ieder met respect tegemoet getreden. Onze belangrijkste opdracht is de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst.

Kalender

Start EventEinde EventTitel
28-9-2016 11:15 28-9-2016 12:15 Toneel groep 1 t/m 4
30-9-2016 14:00 30-9-2016 15:15 Toneel groep 5 t/m 8
5-10-2016 08:30 Start Kinderboekenweek
11-10-2016 15:30 Omgekeerde oudergesprekken
13-10-2016 15:30 Omgekeerde oudergesprekken
14-10-2016 08:30 Einde kinderboekenweek
17-10-2016 00:00 Herfstvakantie
27-10-2016 12:00 27-10-2016 15:15 Hoge Prioriteit Studiemiddag kinderen 's middags vrij
7-11-2016 12:00 7-11-2016 15:15 Hoge Prioriteit Adrillen 's middags vrij
9-11-2016 18:00 9-11-2016 19:00 Lichtjes avond