Search

Welkom op de website van

“Basisschool de Waterlelie”

 

 

De Waterlelie is een openbare school en wij staan volledig achter de doelstellingen van het openbaar onderwijs. Bij ons wordt een ieder, ongeacht afkomst of levensbeschouwing, in zijn waarde gelaten, bestaat er tolerantie ten opzichte van andere meningen en wordt een ieder met respect tegemoet getreden. Onze belangrijkste opdracht is de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst.

Kalender

Start EventEinde EventTitel
31-5-2017 11:15 31-5-2017 12:15 Toneel groep 1 t/m 4
2-6-2017 14:00 2-6-2017 15:15 Toneel groep 5 t/m 8
5-6-2017 08:30 7-6-2017 12:15 Pinkster vakantie
12-6-2017 16:30 Avond4daagse
15-6-2017 16:30 Avond4daagse
19-6-2017 08:30 Schoolkamp groep 8
20-6-2017 12:00 20-6-2017 15:15 Hoge Prioriteit Studiemiddag kinderen 's middags vrij
26-6-2017 08:30 Week van de schoolreizen groep 1 t/m 7
5-7-2017 08:30 5-7-2017 12:15 Hoge Prioriteit Studiedag kinderen vrij
10-7-2017 15:00 Rapporten mee naar huis