Search

Welkom op de website van

“Basisschool de Waterlelie”

 

 

De Waterlelie is een openbare school en wij staan volledig achter de doelstellingen van het openbaar onderwijs. Bij ons wordt een ieder, ongeacht afkomst of levensbeschouwing, in zijn waarde gelaten, bestaat er tolerantie ten opzichte van andere meningen en wordt een ieder met respect tegemoet getreden. Onze belangrijkste opdracht is de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst.

Kalender

Start EventEinde EventTitel
25-6-2018 00:00 29-6-2018 00:00 Week van de schoolreizen
25-6-2018 00:00 25-6-2018 00:00 Schoolreis groep 1/2 Nienoord
25-6-2018 00:00 27-6-2018 00:00 Schoolkamp groep 8 Drouwen
26-6-2018 08:00 26-6-2018 15:15 Hoge Prioriteit Studiedag, kinderen vrij
28-6-2018 00:00 28-6-2018 00:00 Schoolreis groep 3/4 Drouwenerzand
4-7-2018 08:00 4-7-2018 12:15 Hoge Prioriteit Studiedag, kinderen vrij
9-7-2018 15:15 9-7-2018 15:15 Rapporten mee
10-7-2018 15:15 10-7-2018 21:00 Rapport gesprekken
12-7-2018 15:15 12-7-2018 21:00 Rapport gesprekken
19-7-2018 00:00 19-7-2018 00:00 Playbackshow