Search

Visie

In de visie van de Waterlelie is onze school een plek waar de kinderen leren van en met elkaar.
Waar zij respect hebben voor ieders mening of overtuiging. Waar verschillen tussen kinderen
gekoesterd worden.

 • De Waterlelie is een gezellige, kleurrijke school. Het gebouw nodigt uit om binnen te lopen,
  de kinderen en hun ontwikkeling nemen er een belangrijke plaats in.
 • Opbrengstgericht werken vormt de basis van ons onderwijs. Wij hebben hoge verwachtingen
  van onze leerlingen en stellen ambitieuze, maar realistische doelen. We trachten op deze manier
  zoveel mogelijk uit ieder kind te halen, kinderen verantwoordelijk te laten zijn voor hun eigen
  werk en vertrouwen in zichzelf te hebben.
 • Het Directe Instructiemodel is de basis voor ons dagelijks lesgeven. De leerkracht betrekt bij
  de uitleg van nieuwe lesstof de leerlingen actief bij de les. De effectiviteit van het Directe
  Instructiemodel wordt naast de interactieve mogelijkheden mede bepaald door de mogelijkheid
  om gedifferentieerde instructie te geven. Dit komt tot uiting in de afwisseling van groepsinstructie,
  subgroep instructie en individuele instructie. Lesgeven met behulp van het Directe Instructiemodel
  is daarom een belangrijke conditie voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen.
 • Coöperatief leren is een goede basis voor later en heeft effect op de ontwikkeling van
  samenwerkingsvaardigheden. Het biedt praktische handvatten voor het vormgeven van
  (inter)actief en constructief leren.
 • Naast de cognitieve ontwikkeling besteden we ook veel aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling.
  We vinden het heel belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op school en zichzelf kan zijn.
 • De school is een verlengstuk van de opvoeding, waarin ouders dus een belangrijke rol spelen.
  Zij zijn de experts waar het hun kind betreft. Goed en regelmatig contact met ouders ten aanzien van
  het welbevinden en de resultaten van hun kin achten we dan ook van groot belang. We vinden het
  belangrijk dat de communicatie naar ouders open en duidelijk is. Ouders moetegn geen drempel
  ervaren om de school binnen te stappen.
 • De schoolleiding vertegenwoordigt de school naar buiten toe, draagt het beleid uit en verdedigt dit
  waar nodig is. Zij luisteren naar het team, leerlingen en ouders en nemen hen serieus, maar kunnen
  knopen doorhakken en beslissingen nemen als dit nodig is. Vertrouwen en openheid zijn belangrijke
  waarden.